Ptáte se, my odpovídáme.

Časté otázky a odpovědi

Průměrem je 4-7 let, ale samotnou návratnost ovlivňují dílčí faktory, jako jsou velikost elektrárny, kvalita jejího provedení, množství a řízení přetoků, ale zejména počet bytů v domě

Společné odběrné místo umožňuje elektřinu používat úplně běžně a bez jakékoliv změny. Nyní bez úpravy tedy podružných elektroměrů ne ale od června 2023 bude nově zavedená komunitní energie a pak ano.

 • Není to podmínka pro fungování FVE, ale je to nutné pro to, aby vyrobená elektřina mohla
  být spotřebovávána v jednotlivých bytech – odpověď výše
 • Bez společného odběrného místa lze energii využívat jen ve společných prostorech domu.
 • Sloučením odběrných míst získáváte další výhody. Ušetříte za jističe a elektroměry. Celek
  bytového domu má lepší podmínky pro zařízení výhodnější ceny el. energie
 • Nesouhlasit se sloučením je pro majitele daného bytu finančně nevýhodné, protože se bude účastnit investičně, neboť je investice placena ze společného rozpočtu a tím pádem odmítne
  také veškeré výhody, které by z toho mohl mít.
 • 90 – 100% všech vlastníků bytových jednotek musí souhlasit se sloučením odběrných míst. Každému kdo nebude souhlasit bude ponecháno separátní vedení.

Za dodržení všech zákonných požadavků je možné odběr daného místa odpojit tak, aby dluh nenarůstal. Je to stejné jako v případě účtů za vodu, nebo teplo.

Ano, celé SVJ bude mít vlastního dodavatele, kterého si může vybrat.

Výměna elektroměrů probíhá standardně v jeden den po dohodě s distributorem el. energie. Elektroměry se v daný den odplombují a odpojí. Následně probíhá instalace podružných
elektroměrů.

 • FVE se instaluje z převážné většiny případů na střechu BD. Pro instalaci je nutné mít statický posudek, který je v ceně naší FVE.
 •  Pokud SVJ počítá s rekonstrukcí střechy, doporučujeme nejprve rekonstrukci střechy a teprve poté diskusi o instalaci FVE.

V současnosti lze získat z programu Nová zelená úsporám získat až 50% z celkové investice.

V tomto případě se jedná o jednoduchý přeprodej elektřiny od SVJ jednotlivým vlastníkům bytů v souhrnné výši stejné, jako je nákup od dodavatele a za stejnou cenu. Nejedná se tedy o podnikatelský záměr, ale o uspokojení potřeb jednotlivých bytů a nebytových prostor. Vzhledem k tomu, že tento přeprodej nemá charakter podnikání, není třeba licence.

 • Solární fotovoltaické panely využívají fotovoltaického jevu a přeměňuje elektromagnetickou energii na energii elektrickou.
 • Solární kolektor funguje na jednoduchém principu zadržení a uložení tepla ze slunce, kdy sluneční paprsky předají teplo kolektoru a to se následně použije na ohřev vody.

Přetoky se posílají do sítě. Systém by měl být dimenzovaný vzhledem k aktuální spotřebě celého domu a k tomu by měla být zvolena adekvátní soustava FVE.

V případě změny doporučených provozních parametrů (napětí, teplota, apod.) spustí systém akumulátoru pokyn pro odpojení článků od střídače a vyhlásí poruchu.

Velikost akumulátoru závisí na velikosti FVE (standardně jde o velikost cca lednice). Umístění je předem konzultováno na výboru SVJ. Standardně je však umístění ve sklepě, technické místnosti, nebo tam, kde je to technicky a bezpečnostně možné.

Podružné elektroměry jsou ve vlastnictví SVJ. Při jejich výměně za původní elektroměry probíhá vše v kooperaci s distributorem.

FVE využívá světelnou složku záření, která je nezanedbatelná i během zimních měsíců. Panely tak produkují energii i v době, kdy slunce svítí podstatně méně a je níže. V podmínkách ČR vyrobí solární panely o výkonu 1kWp přibližně 1000 kWh za rok. FVE na bytovém domě tak vyrobí v zimních měsících mezi 30 – 35% celkové spotřeby elektřiny v domě.

Vše vyřídíme my se souhlasem SVJ

SVJ/BD nebo správcovská firma, která pro SVJ/BD dělá rozúčtování.

Při zániku odběrného místa, což je tento případ, se neplatí žádný poplatek, ani sankce.

Vyřídíme za Vás celý proces, který je součástí naší cenové nabídky. Celý projekt koncipujeme tak aby splňoval podmínky přidělení dotace.

Realizujeme velké i malé fotovoltaické elektrárny. Postaráme se o Váš projekt od A až do Z.

produkty skladem

cs_CZCzech